Hydrotherapy

Hydrotherapy

อีกหนึ่งประสบการณ์การดูแลผิวพรรณ ที่เหนือระดับด้วยศาสตร์แห่งวารีบำบัด ผสานเทคโนโลยี photo therapy (แสงบำบัด)

ช่วยให้ร่างกาย และจิตใจผ่อนคลายไปพร้อมๆ กับการปรนนิบัติผิวช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบำรุงผิวพรรณให้เปล่งประกายทั่วเรือนร่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

Add Friends